2.21.317 Inventaris van het archief van de familie Prins, 1656-20e eeuw L. Bes Nationaal Archief, Den Haag 2003 Digitale toegang in 2005 door Diederick Kortlang op basis van EAD_richtlijnen_NL-HaNA_1.5.1 ontleend aan digitaal tekstdocument. Eindredactie: Diederick Kortlang, februari 2005 This finding aid is written in Dutch. Beschrijving van het archief Collectie 623 Familie Prins Prins 1656-1925 C20502 62 inventarisnummers. Nederlands, Portugees, Engels, Singalees Normale geschreven en gedrukte teksten. Nationaal Archief, Den Haag Prins, familie Alle stukken betreffen de Nederlandse aanwezigheid in Azië, voornamelijk Ceylon en de Zuid-Indiase Visserijkust. De documenten handelen grotendeels over kerkelijke zaken, onroerend goed en genealogie. Het merendeel van de collectie dateert uit de tijd waarin de VOC op Ceylon gevestigd was. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Deze collectie is afkomstig van de familie Prins, waarvan het vroegst bekende lid, Frans Prins (geboren te Amsterdam), in de tweede helft van de zeventiende eeuw als equipagemeester in dienst trad bij de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Hij was vermoedelijk verwant aan de Rotterdamse familie Prins die een belangrijke rol speelde in de activiteiten van de VOC in deze stad en waarvan het familiearchief berust bij het Gemeentearchief Rotterdam.

In 1694 overleed Frans Prins te Trincomalee, gelegen aan de oostkust van Ceylon, het huidige Sri Lanka. De VOC dreef op dit eiland tussen ca. 1638 en 1795 intensief handel en bracht steeds grotere gedeeltes van de kustgebieden onder haar gezag. François Albertus Prins, die als gezant van de Compagnie in 1770 het inlands gelegen koninkrijk Kandy bezocht, was een afstammeling van Frans Prins.

Toen in 1795 de bezittingen van de VOC op Ceylon overgingen in Britse handen, bleef een aantal Nederlanders op het eiland wonen. Zij en hun nazaten worden aangeduid als Burghers. De Ceylonese familie Prins behoorde ook tot deze gemeenschap. Zoals vele Burghers na verloop van tijd deden, verliet een later lid van de familie, Lorenz A. Prins, Ceylon. In de late jaren dertig van de twintigste eeuw, na een bestaan als medicus in vooral de zuidelijke stad Galle en het Zuid-Indiase Tuticorin, vertrok hij naar Engeland om zijn pensioen te genieten.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Prins was nu voornemens een boek te schrijven over de VOC en de familie Prins op Ceylon en had met het oog hierop in de loop der jaren allerlei documenten verzameld, voornamelijk op Ceylon zelf, die als documentatie moesten dienen. De hier beschreven collectie wordt gevormd door dat materiaal of in ieder geval een gedeelte ervan. Het plan van Prins leidde echter niet tot een concreet resultaat, hetgeen vermoedelijk deels kwam door een bezoek aan het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (het huidige Nationaal Archief) vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Hij raakte namelijk zeer teleurgesteld over het gebrek aan enthousiasme bij het Rijksarchief voor zijn project.

Nadat Lorenz A. Prins in 1953 gestorven was, vielen zijn bezittingen toe aan zijn zoon Cornelis Arnoldus Lorenz Prins. Deze overleed in 1993, waarna zijn echtgenote Mary P. Prins rond 1995 een deel van de collectie documenten deed toekomen aan het Nationaal Archief (inv. nrs. 1-42). Een tweede gedeelte is in 2003 overgedragen (inv. nrs. 43-62).

Schenking (van een niet overheidsarchief)

De verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief 2.21 Inhoud

De documenten die thans bij het Nationaal Archief berusten, beslaan ongeveer een halve strekkende meter en zijn afkomstig uit de periode tussen 1656 en de eerste helft van de twintigste eeuw. Alle stukken betreffen de Nederlandse aanwezigheid in Azië, voornamelijk Ceylon en de Zuid-Indiase Visserijkust. De documenten handelen grotendeels over kerkelijke zaken, onroerend goed en genealogie. Het merendeel van de collectie dateert uit de tijd waarin de VOC op Ceylon gevestigd was. Een ander deel van de documenten bestaat uit transcripties, vertalingen en aantekeningen van materiaal uit die periode.

Verantwoording van de bewerking

Per overgedragen gedeelte van de collectie zijn de stukken chronologisch geordend

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Een groot deel van het materiaal verkeert in een slechte fysieke staat, als gevolg waarvan raadpleging aan beperkingen onderhevig kan zijn.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 623 Familie Prins, nummer toegang 2.21.317, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Prins, 2.21.317, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Publicaties Dutch Sources on South Asia, c. 1600-1825: Vol. 1: Jos Gommans, Lennart Bes en Gijs Kruijtzer, Bibliography and Archival Guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands) (New Delhi, 2001). Vol. 2: Lennart Bes, Archival Guide to the Repositories in the Netherlands Other than the National Archives (New Delhi, 2003). Prins, François Albertus, "Prins's Embassy to the Kandyan Court, 1770. Introduction and Report", red. A.N. Weinman, Journal of the Dutch Burgher Union of Ceylon, Vol. 53, nrs. 1-4 (1963). Vos, F.H. de, "Genealogische en heraldische aanteekeningen aangaande Hollandsche familien te Ceylon", De Navorscher, Vol. 51 (1901), pp. 83-84. Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 http://proxy.handle.net/10648/6a616950-7cd1-4f39-9ce4-706701896c86 Trouwregisters van Negombo, 1667-1678, Colombo, 1656-1663, en onbekend (vermoedelijk deels Galle), 1673, 1742, deels met transcriptie. 1656-1663, 1667-1678, 1742 en z.d. 1 band, 3 stukken

Niet raadpleegbaar

2 http://proxy.handle.net/10648/176d6e54-d0a2-4a45-adf7-34dfc9ca209c Opmerkingen betreffende de verbreiding van het Christendom op Ceylon 1659 1 omslag

Niet raadpleegbaar

3 http://proxy.handle.net/10648/c2080a97-d4f0-4c26-ad1c-86aa368bc147 Resoluties van de vergadering der Scholarchen te Colombo 1674-1678 1 omslag 4 http://proxy.handle.net/10648/cb5c24ae-7428-4000-bff4-d7c2d4dd33fd Besluiten genomen in de vergadering der Scholarchen te Colombo ten aanzien van kerk- en schoolzaken, met punten van antwoord 1674-1680 1 omslag

Niet raadpleegbaar

5 http://proxy.handle.net/10648/e0242ff2-e008-40e9-993a-cdbbbf6c8a41 Resolutie van de extra-ordinaire vergadering (van de kerkenraad te Colombo?), met transcriptie en Engelse vertaling 1685 en z.d. 3 stukken

Niet raadpleegbaar

6 http://proxy.handle.net/10648/1bb0a46b-b5c7-46f0-aba5-8bbce0b5849f Verklaring betreffende Salvadoor de Croes uit Tuticorin, opgesteld te Colombo 1716 1 stuk

Niet raadpleegbaar

7 http://proxy.handle.net/10648/41b86f50-7cf2-41e2-be32-8acc14398f10 Resoluties van de vergadering der extra-ordinaire kerkenraad te Colombo 1721 1 omslag

Niet raadpleegbaar

8 http://proxy.handle.net/10648/d27feef5-c824-442b-a6bc-f7c290db0986 Doopboek van de Hollands Gereformeerde Kerk in een onbekende plaats op Ceylon (vermoedelijk Galle) [1730-1813] 1 deel

Bevat mogelijk ook andere registers

9 http://proxy.handle.net/10648/99f001f4-e550-4478-b9c8-c9e9749dc9a8 Doop- en trouwboeken van diverse plaatsen op Ceylon 1742-1789 1 omslag

Niet raadpleegbaar

10 http://proxy.handle.net/10648/00d8ae9e-c93e-41d0-ac2b-8a12bf40c3bf Rol der lidmaten van de Hollands Gereformeerde Kerk (te Galle?) [1742-1830] 1 deel 11 http://proxy.handle.net/10648/a0ec9399-d747-40f2-84e3-188262a3641a Verslag aan Julius Valentijn Stein van Gollonesse, Gouverneur van Ceylon, van de inspectie der parelbanken bij Arippu door Martin Anthonisz, negotieboekhouder te Mannar, opgesteld te Colombo 1747 1 band 12 http://proxy.handle.net/10648/33485c4e-99cc-4045-8a37-eaf602289f6f Missive van de vrijburger Jacob Adamsz te Colombo aan de vrije koopman Petrus Soescan te Galle 1749 1 stuk

Niet raadpleegbaar

13 http://proxy.handle.net/10648/88a729cc-825f-4ceb-9242-033afa1edbfb Proclamatie van Julius Valentijn Stein van Gollonesse, Gouverneur van Ceylon, betreffende de leverantie van wilde peper, gedrukt [ca. 1750] 1 stuk

Niet raadpleegbaar

14 http://proxy.handle.net/10648/08241fc1-235f-4246-a23b-269b56b85248 Verklaring van Jacob Gerrard Overbeek en Pierre Ferrand, leden van de Raad van Justitie te Colombo, betreffende de overdracht aan Dirk Blankert, kapitein der burgerij, van een tuin op een eiland nabij Colombo door zijn vader Pieter Blankert, onderkoopman en shahbandar (havenmeester), en delen van het aangrenzende meer door Gouverneur Joan Gideon Loten, met plattegrondje 1758 1 stuk

Niet raadpleegbaar

15 http://proxy.handle.net/10648/64adec64-4725-46c5-af3c-a6a4e2314c3c Verklaring van Sigisb. Abraham Bronsveld, lid van de kerkenraad te Colombo, ten behoeve van de Christelijke gemeente te Tuticorin, betreffende het lidmaatschap van Carel Lodewijk Weijland en zijn vrouw Elizabeth Heijk (?) 1761 1 stuk 16 http://proxy.handle.net/10648/136451af-37b1-4db7-8c5c-9e5cb1ea2ec7 Verklaring van Js. Erfson en Gilles ..., leden van de Raad van Justitie te Tuticorin, betreffende de overdracht van een huis te Tuticorin aan de hoofd-Pattangatijn Don Gabriel Gomes, fragmenten 1763 1 stuk

Niet raadpleegbaar

17 http://proxy.handle.net/10648/0b34c1b8-d8b8-4cad-9feb-768623edb82f Verklaring van Johannes Erfson en Diederich Thomas Fretz, leden van de Raad van Justitie te Colombo, betreffende de schuld van Maria Mardappa, weduwe van de Chetty Jeronimus Rodrigo, aan Christiaan Drijhaupt, oud onderkoopman te Colombo 1769 1 stuk 18 http://proxy.handle.net/10648/d83d50fc-2dbd-4f6f-8c9f-9a40fda4aff7 Verklaring van Hendrik Cramer en Bernhard Isaak de Bellon, leden van de Raad van Justitie te Tuticorin, betreffende de verkoop van een huis te Tuticorin aan de Parava Saviel Henriko Mote 1769 1 stuk 19 http://proxy.handle.net/10648/d7ef0f7e-1078-4d48-bf81-446a88df527c Verklaring van Adriaan Berghuijs en Jan Jacob Gilbert, leden van de Raad van Justitie te Colombo, betreffende de schuld van de Chetty Daniel Casie Chittij aan de boekhouder Julius Cornelis van der Sprang 1775 1 stuk 20 http://proxy.handle.net/10648/40af6cbf-00a0-4ae6-89d9-0748b5cdc72d Verklaring van Christiaan van Angelbeek en Dirk Jacob de Moor, leden van de Raad van Justitie te Colombo, betreffende de overdracht van een huis te Colombo aan Henrikus van Essen, met plattegrondje 1783 1 stuk

Niet raadpleegbaar

21 http://proxy.handle.net/10648/8c91da17-1735-4027-a707-1220aba8f398 Verklaring van Daniel Bodenschatz en Andries van Hek, leden van de Raad van Justitie te Galle, betreffende de overdracht van de tuin "de Eendracht" te Galoepiadde aan Abraham Antonie Engelbregt, met plattegrondje 1787 1 stuk

Niet raadpleegbaar

22 http://proxy.handle.net/10648/b3b5a355-97bd-4cdd-9205-54531661e3fa Resolutie van de vergadering van de Raad van Justitie (te Galle?) 1788 1 stuk

Niet raadpleegbaar

23 http://proxy.handle.net/10648/83db69ec-fbc4-468f-9dc8-3caf96646f9c Brief van P. Sluijsken (?) te Galle aan de heer Joung (?) te Colombo 1790 1 stuk 24 http://proxy.handle.net/10648/c5ae437c-86a3-4bad-910f-ccc6e91e9d7a Verklaring van Henrik Willem Francken en Fredrik Jacob Papo, leden van de Raad van Justitie te Colombo, betreffende de overdracht van een huis te Colombo door de schoolmeester Philippus Harmanus Helmers aan de voorlezer en krankbezoeker Harmanus Helmers, met plattegrondje 1792 1 stuk 25 http://proxy.handle.net/10648/827c8b36-a3e6-4afd-8e15-a9255e22c803 Brief, in het Portugees, van de Bisschop van Cochin aan Xaddi Talavem Mor 1792 1 stuk 26 http://proxy.handle.net/10648/4c0c6f8c-1e77-41a2-aa6f-9cd515f477dd Verklaring van Petrus Gerardus de Vos, boekhouder ter secretarie van politie te Colombo, betreffende het testament van Cornelis Johannes, boekhouder van de Raad van Justitie te Colombo, en zijn vrouw Agnieta Gerardina Muller 1795. 1 stuk

Geschreven op een verzegelde enveloppe die oorspronkelijk het testament bevatte

27 http://proxy.handle.net/10648/20125336-ce1e-4cf5-aa3a-27b59e651d1c Lijst met namen, vermoedelijk Nederlanders op Ceylon [18de eeuw] 1 stuk

Niet raadpleegbaar

28 http://proxy.handle.net/10648/d2d0c414-9ef1-4a99-8342-e34ce2e716ab Verzoek aan August Friederich Caemmerer, missionaris in de Lutherse gemeente te Tranquebar, om te dopen Wilhelm David Smith, zoon van Johan Godlieb Smith en Leonora Kempe, fragment [18de eeuw] 1 stuk 29 http://proxy.handle.net/10648/e9e4a003-3331-47fd-8d44-4beb1b371c97 Verslag van het beleg en de verovering van Malakka door de VOC op de Portugezen uit 1641 door Justus Schouten, kopie, met gedeeltelijke transcriptie [18de eeuw] en z.d. 1 stuk 30 http://proxy.handle.net/10648/69ab6f3f-59dd-4742-99ce-43ace7cc8baf Reglement voor het kerkfonds van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Colombo, gedrukt door Frans de Bruin in 1803, met geschreven toevoegingen en enkele losse stukken, fragmenten 1803 en z.d. 1 deel 31 http://proxy.handle.net/10648/97ceef90-bce7-418e-bac3-7e0fad4c70e0 Brief, mogelijk vanuit Batavia naar Ceylon, fragment 1807 1 stuk

Niet raadpleegbaar

32 http://proxy.handle.net/10648/44af77bc-5054-4a97-9c8f-1a4ed3f12d9d Notities van August Carel Fredrik Graaf van Ranzow betreffende zijn levensloop tot aan 1807, bijgehouden te Colombo, met toevoegingen uit het eind van de negentiende eeuw aangaande zijn familieleden, en gedeeltelijke transcriptie [1807, ca. 1900] en z.d. 2 delen 33 http://proxy.handle.net/10648/a21e6f18-2027-4949-848e-5e41d6b650ab Extract uit het register der handelingen en besluiten van het Opperhoofd der Nederlandse bezittingen aan de kusten van Coromandel en Madurai, fragmenten 1823 1 stuk

Niet raadpleegbaar

34 http://proxy.handle.net/10648/7ee8c38b-ff8d-4a00-a3e2-4b44f84332f9 Gedenkschriften en correspondentie, in het Engels, betreffende de Wolvendaal Kerk te Colombo 1851 1 deel 35 http://proxy.handle.net/10648/38077970-18a3-457e-a3f4-7787e9526859 Lijst met vragen en antwoorden betreffende de godsdienst van de inwoners van Kandy, vermoedelijk een afschrift van een ouder document [19de eeuw] 1 omslag 36 http://proxy.handle.net/10648/3b4f9d5e-f674-4b0e-b99d-f5e6ca99062c Aantekeningen, brieven en gedrukte teksten en afbeeldingen betreffende diverse aspecten van de Nederlandse aanwezigheid op Ceylon, voornamelijk genealogisch van aard, deels transcripties van 17e en 18e eeuwse documenten, deels in het Engels [19de en 20ste eeuw] 1 pak 37 http://proxy.handle.net/10648/bb3b4130-b8a4-4879-90b4-643f2dc4995e Dagboek bijgehouden te Kandy over de periode april - september 1765, transcriptie en deels vertaling in het Engels, met enkele losse stukken z.d. 1 band 38 http://proxy.handle.net/10648/a25139ab-087a-49dd-b688-4fa84a4ac701 Dagboek bijgehouden door Johan Hendrik Muller tijdens zijn reis naar Kandy, de bezetting van de stad en daaropvolgende gebeurtenissen van belang, over de periode maart - april 1765, vertaling in het Engels z.d. 1 band 39 http://proxy.handle.net/10648/ed758ff6-3d46-4152-8b3d-5d2ab9ca515a Documenten betreffende het gezantschap van François Albertus Prins naar Kandy, 1770-1771, transcriptie z.d. 1 deel

De originelen berusten in het Nationaal Archief, archief van de Verenigde Oostindische Compagnie (toegang 1.04.02), inv. nr. 3291

40 http://proxy.handle.net/10648/59690455-d4b3-4b43-8dfa-d38ac2015232 Doopboeken van de Hollandse kerk te Galle over de perioden 1677-1742 en 1788-1798, transcripties z.d. 2 delen 41 http://proxy.handle.net/10648/a1967980-4069-4b7f-a414-91038e8a744f Aantekeningen, in het Engels, uit de "minuten" (resoluties?) van de Raad (te Colombo?) over de perioden 1644-1726 en 1749-1796 z.d. 1 pak 42 http://proxy.handle.net/10648/b0e1c438-1c61-4589-93c6-fc76f43b6918 Extract uit het dagregister van Colombo over de periode december 1756 - januari 1757, in het Engels z.d. 1 omslag 43 http://proxy.handle.net/10648/bc7cfb23-bcf6-4263-8327-d1506a7eab73 Dertig verklaringen betreffende het lidmaatschap van diverse personen van de Nederlands Hervormde Kerk, en extracten uit doopboeken, resoluties, transportlijsten en brieven aangaande kerkzaken, opgesteld te Tutocorin, Galle, Colombo, Jaffna, Delft en Leerdam (?), deels met transcripties 1747 (?), 1775-1807 en z.d. 1 band, 6 stukken

Bevat ook transcripties van documenten waarvan de originelen ontbreken

44 http://proxy.handle.net/10648/e5a79647-65f6-4647-a806-73c5a2c661e7 Verklaring betreffende de overdracht van 590,5 rijksdaalders tussen (de vertegenwoordigers van) Gerrit Jetses, Resident te Manapadu, en stadsherbergier Douwe Sites, opgesteld door Justinus Rutgart Kriekebeek te Colombo, met gedeeltelijke Engelse vertaling 1755 en z.d. 2 stukken 45 http://proxy.handle.net/10648/093855ad-dcb9-4079-8417-d0bee8e32051 Verklaring van Johannes Erfson en Gilles Wouter Trek, leden van de Raad van Justitie te Tuticorin, betreffende de overdracht van een huis te Tuticorin aan de Parava Casper de Croes 1763 1 stuk 46 http://proxy.handle.net/10648/a1147fdb-6555-4b1c-b437-bd1755c13cb7 Twee verklaringen betreffende het lidmaatschap van Willem en Catharina de Jong en Elizabeth van Wageningen van de Nederlands Hervormde Kerk, opgesteld te Galle en Colombo, met transcripties 1766 en z.d. 3 stukken 47 http://proxy.handle.net/10648/458aabab-da50-419b-90df-15466a877bcf Verklaring van het bezit van enkele tuinen en de administratieve functie van Nalandelege Don Abraham (?), lascorijn in Malerverwe (?) nabij Kalutara, opgesteld te Hulftsdorp 1767 1 stuk

Bevat op de achterkant enkele gedrukte en geschreven teksten in het Singalees

48 http://proxy.handle.net/10648/ebfb6fdd-a11e-4813-b681-4296fcd60292 Verklaring in Tamil en Nederlands van het Opperhoofd en de raad te Tuticorin betreffende de beëindiging van alle relaties tussen de Nederlands Hervormde Kerk en de Parava kaste, met transcripties van zowel de Nederlandse als de Tamil tekst en Engelse vertaling 1769 (?) en z.d. 4 stukken

Niet raadpleegbaar

49 http://proxy.handle.net/10648/4723c4cb-3a9b-442a-9852-dad365c1ccf6 Lijst van huisraad overgedragen door de ouderling Johan Hendrik Smith aan de ouderling Hendrik Cramer, opgesteld te Tuticorin, met transcriptie 1774 en z.d. 2 stukken 50 http://proxy.handle.net/10648/1e0caa88-36c0-4d53-9816-e784f3b44b49 Twee verklaringen betreffende het bezit van Wouter Gilles Trek van twee Indiase slavinnen, opgesteld door Arnoldus Lunel te Tuticorin, met contemporaine vertalingen van de aankoopbrieven van de slavinnen 1775-1776 2 stukken 51 http://proxy.handle.net/10648/d6f8e28c-5ee3-43d0-824d-64fd2b607a69 Verklaring betreffende het bezit van Pieter Lambert Trek, boekhouder te Caap Comorin, van een Indiase slavin, opgesteld door Arnoldus Lunel te Tuticorin, met contemporaine vertaling van de aankoopbrief van de slavin 1776 1 stuk 52 http://proxy.handle.net/10648/778a6de5-d369-49c2-aee8-fc30cc413c07 Verklaring van Pieter Lambert Trek (?) betreffende de verkoop van een slavin en haar zoon aan Johan Hendrik Smith, opgesteld te Tuticorin 1776 1 stuk

Bevat op de achterkant enkele namen

53 http://proxy.handle.net/10648/eafcf6b3-9f50-4b41-b18d-e43c23e9afa9 Verklaring betreffende het bezit van Johannes Martinus Fruins, burger te Caap Comorin, van een Indiase slavin, opgesteld door Arnoldus Lunel te Tuticorin, met contemporaine vertaling van de aankoopbrief van de slavin 1780 1 stuk 54 http://proxy.handle.net/10648/ab25f96a-facd-4a15-9be0-540ddaaf8523 Lijst van goederen door de ouderling Johan Hendrik Smith ontvangen uit Colombo, opgesteld te Tuticorin 1786 1 stuk 55 http://proxy.handle.net/10648/95d546d0-42bd-4d9e-aded-77ec0d30cf0c Brief van Carl Fridr. Ebde (?) te Jaffna aan de kerkenraad te Tuticorin, betreffende de zending van kerkgoederen 1798 1 stuk 56 http://proxy.handle.net/10648/5e6b385a-6b95-471e-9e0e-216753c18163 19 recepten voor het bakken van koeken, taarten, broden etc., vermoedelijk in gebruik op Ceylon, met transcripties. [18de eeuw] en z.d. 1 deel, 5 stukken

Volgens een aantekening bij de transcripties is het receptenboekje afkomstig uit de collectie van R.G. Anthonisz, oud-archivaris te Colombo

57 http://proxy.handle.net/10648/1316a998-5cf8-4e72-83c8-e2fd6e30aec0 Verklaring betreffende de schuld van de heer Van der Wall aan Gertruida Henrietta Barte..., weduwe van Diederick Thomas Fretz, en het in onderpand geven van een aantal sierraden, opgesteld door notaris Wilhelm Abraham Kriekebeek te Colombo 1816, 1821 1 stuk

Een deel van het document ontbreekt

58 http://proxy.handle.net/10648/9481dd65-ec2c-4012-8c06-c44f72018c1f Aantekeningen betreffende de geschiedenis van de op Ceylon wonende familie De Vos vanaf begin achttiende eeuw tot en met 1827 [19de eeuw?] 1 deel 59 http://proxy.handle.net/10648/954b6f10-dbc0-4394-bc30-340f0bba42fa Transcriptie van een extract uit het dagregister van Colombo over de periode januari-februari 1770 betreffende het gezantschap van François Albertus Prins naar Kandy 1925 (?) 1 stuk 60 http://proxy.handle.net/10648/32e2cbe7-9fe6-43f3-90a8-42f1f1a0786b Transcriptie van een Engelse vertaling van een Nederlandse vertaling uit 1794 van een brief in Tamil uit 1778, geschreven door verscheidene Indiase inwoners van Tuticorin aan de boekhouder Johan Hendrik Smith (?), betreffende de overdracht van onroerend goed z.d. 1 stuk 61 http://proxy.handle.net/10648/141296e8-d6ea-424e-adb7-54e3add2b8e8 Transcriptie van een document opgesteld door Commissaris Jacob Andries van Braam te Sadras in 1818 betreffende de betrekkingen tussen de Nederlanders en de Paravas te Tuticorin. z.d. 1 stuk 62 http://proxy.handle.net/10648/631dfaec-ce6c-40eb-892c-da72c30a82c5 Twee extracten uit brieven in 1906 door de Rijksarchivaris te Den Haag aan vermoedelijk Lorenz A. Prins geschreven, betreffende bronnen voor de geschiedenis van de familie Prins z.d. 1 stuk