2.24.01.10 Rijksfotoarchief: Collectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO), 1945-1989 - toegangen D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Wim van Dongen, 20070305 . This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003. Beschrijving van het archief Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO), - toegangen ANEFO / toegangen 1945-1989 8029 54 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Nationaal Archief, Den Haag 2.24 Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief: Collectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO), toegangen, 1945-1989, nummer toegang 2.24.01.10, inventarisnummer ...

VERKORT:NL-HaNA, ANEFO / toegangen, 2.24.01.10, inv.nr. ...