gahetNA in het Nationaal Archief

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
579 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 579 gevonden
Namen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goedDatum decreet
Hendrick Morris;advocaat te DordrechtCromstrijen, in de ambacht van, 1/5 part van 29 mergen 127 roeden gelegen bij de laatste dijkagne van Niemandspolder, daarbij behorend de gorssen, aanwassen, natte en droge dijken, visserijen, vogelerijen en wat daar aan dependeerd10-12-1668
Jan Pietersz van Rijsoort, koopman te Rotterdam in naam en ten behoeven van Cornelis Wiggersz en Wigger Wiggersz gebroederszeven margen min anderhalf hont gelegen in de polder van de kromme. veertig morgen land zes morgen land 51/2 hont met een huis, barch en schuur.10-11-1626
Jan Eewoutsz Prins uit Rotterdameen huis met erf en schuur te Sint-Annaland op Tholen belent ten noorden de Heerstraet, ten westen de Heerwech en ten oosten ook de Heerwech.24-11-1626
05-09-1633
27-09-1633
Philips RoemersRotterdam, staande en gelegen aan de oostzijde van het Marktveld, een huis en erf van de "Twee dubbelde sleutels" belent aan de Nieuwe straat met een uitgang naar de vissersdijk15-04-1641
Cornelis de Beer makelaarRotterdam;van de Blaak tot wijnstraat doorgaans belent de Keyzersstraat 2 en de parten van zeker huis, pakhuis en erf
Dr, Jeronimus Ranst wonend te Amsterdamgelegen in de Purmer bij de stad van Edam; een hofstede huizing en plantingen met landen en verdere aankleven genaamd "de Riddershof" groot in't geheel 40 mergen, op de kavelkaart getekent met nr 84 en 8505-02-1644
Abraham Geraets (of Abraham Gerritsz) van der Bregge, biersteker te Simonshaven.1e partij: Anthonij Verhorst, ten behoeve van de kinderen en erfgenamen van Eeuwout Claesz. 2e partij: Teunis Sijdervelt.1e partij: Simonshaven, ten westen de kade van Niewe Stompaart (Stompert), ten noorden de hele gors. Een huis, erf, schuur, beheind en beplant. 2e partij: Simonshaven, het oude land van, ten oosten de Rithilseweg, ten westen de Baljuw van Zuid Holland, ten noorden de Lage weg. 4 lijnen weiland.14-12-1654
Abraham Haak junior te Den Haag; Jan de Quak Jansz. te RotterdamJan Hendrik Kramp te Voorburg ten behoeve van Willem SchoutenVoorburg, Voorburgstraatje (Het Geldelose Pad), een perceel bestaande uit tuin en huis en salon genaamd "Ons Genoegen", de achterzijde gelegen aan de Delft sche Trekvaart17-03-1794
Abraham Moons, goudsmid, getrouwd met Cornelia Croot, 7/12de deel; Claesge Cornelis, weduwe van Gerrit Croot, 3/12de deel; Jannetgen Croot, 1/12de deel, getrouwd met Gerrit ten Berch; Gerrit Geese, wijnkoper te Rotterdam, door de weesmeesters aangewezen voogd over de weeskinderen van Hendrick Croot, zoon of echtgenoot van Cornelia de Goij, voor 1/12de partSacharias Wiltes, doosmaker te AmsterdamAmsterdam, Prinsengracht, westzijde, huis en erf15-09-1677
Abraham Thonissn te Rotterdam met Cornelis Lievenssn Hasevoet als Borg.Daniel van Leeuw, deurwaarder van dit Hof, residerende te Rotterdam.Rotterdam, westzijde van de Rode Zandstraat: Huis en Erf met toebehoren, en alles wat aard- en nagelvast is.04-04-1634
Abraham van Ulenbroek te Amsterdam als procuratie hebbende van st Denijs van Vijven koopman te Rotterdam als in huwelijk hebben juffrouw Geertruijde CapoenJasper Telvoorn te AmsterdamAmsterdam;westzijde van de nieuwedijck bezuiden de kolksteeg daar de vergulde voorn uithangt huis en ef
Abraham van Ulenbroek te Amsterdam als procuratie hebbende van st Denijs van Vijven koopman te Rotterdam als in huwelijk hebben juffrouw Geertruijde CapoenAnthony Viervorn commerijhouder voor rekening van Geesie Oosterloo jonge dochter commerijhoudster te AmsterdamAmsterdam;Schoutesteeg aan de noordzijde naast de vergulde kan.huis en erf
Abraham van Ulenbroek te Amsterdam als procuratie hebbende van st Denijs van Vijven koopman te Rotterdam als in huwelijk hebben juffrouw Geertruijde CapoenPieter Jans, Booremaker en de Gerrit Vollehove mede Booremaker als overluiden van 't schaetschleesten en de klompemakersgilde te AmsterdamAmsterdam;Bassierssteeg huis met overtimmerde gang getekent nr 2 met erf
Abraham Wildens, mede namens zijn broers: Hendrick Wildens, en Jaecques Wildens, te Middelburg, erfgenamen van Jan Baptista Wildens, hun overleden broer, en van Anna Pessers, za., (gestorven aan de pest eind mei 1636) zijn vrouw, dochter van Johan Symonsz Pesser, getrouwd met: Anna Cornelis van SouburghPieter Verschuyr, koopman te RotterdamRotterdam, Blaak, zuidzijde, huis en erf; buren: Andries Coninck za, Pieter Jcs van Heel, strekkend voor van de straat tot achter aan wijlen Anna van Souburch, brouwster in de brouwerij de "Hollandtschen Tuyn" te Rotterdam, het huis van A. van Souburch komt uit op de Wijnstraat.28-02-1642
Adam Starremans c.s.Jacob Adriaensz VeenAmsterdam, Berenstraat, zuidzijde, huis en erf, genaamd de "Zij worm".14-01-1681
Adam Starremans en Sophia Posseniers, echtelieden, en Adam starremans als gemachtigde van Catharinus Hennequins, gehuwd met Margareta Posseniers te Rotterdam, Daniel Haudo en Jannicke Posseniers, echtelieden, mitsgaders Geertruit Posseniers, weduwe en boedelhoudster van wijlen Dirck Geelhandt, geassisteerd met jonker Floris Six, als haar gekozen voogd in dezen, tesamen nagelaten kinderen en erfgenamen van Abraham Posseniers verwekt bij Claesje Daalders, die een dochter en erfgenaam was van Egbert Gerritssn Daelder, en zulks met hen allen voor een vierde part eigenaren in het te beschrijven huis en erf, Matheus Verbeeck zo voor hemzelf en nog als voogd over zijn onmondige kinderen verwekt bij zijn overleden huisvrouw Geertruit Daalder, mitsgaders Evert Bird en Sophia Verbeeck echtelieden, en Arnoldus Verbeeck met hum beide meerderjarige kinderen en erfgenamen van Geertruit Daelder, die ook een dochter en medeerfgenaam was van Egbert Gerritssn Daelder, en zo voor een vierde part eigenaarsEgbertus Daalder (reeds voor een vierde part eigenaar) Egbertus Daelder, (reeds voor een vierde part eigenaar van het huis)Amsterdam, Brouwersgracht zuidzijde, op de hoek van de Prinsengracht, waar "De Hollandse Kistenmaecker" in de gevel stond: Twee vierde parten in huis en erf.13-05-1680
Adriaan Vroesen; Susanna KnaauSamuel van der Laan, oud-kapitein van de burgercompagnie te RotterdamWeyland van Bodegraven, bij de nieuwe brug; woning met achterhuis, hooiberg, en verder timmeragie + bepotingen en beplantingen, groot 28 morgen, met wei-, hooi- en bouwland.21-12-1691
Adriaen (Arien) Cornelissn Groen, timmerman in de stad RotterdamJan Dircxssn Cogel te Rotterdamin de stad Rotterdam, aan de noordzijde van de Prinsestraat, aan de westzijde van de Banckelstraat: Huizen en erven, met al het gene dat aard- en nagelvast is.11-04-1633
Adriaen Adriaensz Sgravesande, te RotterdamHendrick Aerntsz en Niclaes BlockRotterdam, Hoogstraat bij de oude Schiedamse Poort, huis en erf strekkend tot aan de haven (Z. en W. de heerstraat)25-09-1623
Adriaen Allertsz te Zoetermeer, oom en voogd van het minderjarig weeskind van Maerten Claesz Bosch te Bleiswijk1). Claes Huygensz Gael, burgemeester te Leiden; 2). Jan van Graeve, deurwaarder Hof van Holland.Bleiswijk (in het ambacht en heerlijkheid van-): 1). huis en erf met 7 morgen land gelegen tussen de Hoefweg en de Dwarsvaart + nog 4 morgen land tussen de Dwarswaert en de Oude Lee; 2). nog 7 hond land tussen de Landscheiding en het land van Mathijs Cornelis24-09-1577
Adriaen Cornelissn in de LierFranchoys de Witte, procureur vd Hove, namens Mr Dirck van der Wolff te Rotterdamin den Ambachte van Maasland: woning. barch, schuur, poting en beplanting.11-07-1616
Adriaen Cornelisz Aendewech, wonende onder de jurisdictie van SpijkenisseJoffer Catharina Keijsers, te RotterdamHeeckelingen in Oud-Putten, in de kavel A: Teelland, groot 5 gemeten, 162 roeden, en 6 voeten (goed 1); Spijkenisse, op de dijk tussen Putten en het oude hongerland bij de oude Putse sluis (goed 2); Spijkenisse, in het nieuwe hongerland, een stuk teelland van 3 gemeten en 284 roeden en nog een stuk van 2 gemeten en 184 roeden (goed 3).16-04-1655
Adriaen Cornelisz van Essen, wonend buiten RotterdamJob Pietersz StermanCool (ambacht), in de Broederslaan, huis en erf strekkend van de laan tot achter aan de Molensloot24-03-1653
Adriaen Cornelisz, te BodegravenAdriaen Hoochbrugh, namens Jan van der Meer te LeidenZwammerdam, op de Hogenrijs, huis en erf met daarop een klein huisje strekkend van de Rijnkant tot de Oude Hogendijk27-06-1631
Adriaen Dircxssoon Leversteijn, wonend te Delfshaven; Abraham Davitsz (Willemsoon) te Rotterdam.Balthazar Verdonck, koopman te Rotterdam.Rotterdam, Lombardstraat, een huis en erf, strekkende tot achter in de Rotte.20-03-1628
Adriaen Gerritse Boots (of Ary Gerritse Boots), dijkgraaf van Ysselmonde.Corstiaen Dircxse van der Vliet en Cornelis Arentsz van der Vliet.Ysselmonde, vanaf de Hordijck oost tot aan het land van Hendrick Janse Intvelt cs en Huych Crijnen. Een stuk land, groot 5 mergen, 2 hont.03-09-1668
Adriaen Gerritse Boots (of Ary Gerritse Boots), dijkgraaf van Ysselmonde.Jacob van der Meer, ambachtsheer van Alphen.Ysselmonde, vanaf de Hordijck oost tot aan het land van Hendrick Jansz cs, een woning, teelt, beplantingen en land, groot 4 mergen en 4 hont.03-09-1668
Adriaen Gerritsz Hontwael (helft); Pieter Cornelisz Stelt, voor zichzelf en zich sterk makend voor Cornelis Cornelisz Waddens, gehuwd met Grietje Stelt, beiden erfgenamen van hun moeder Crijntje Bastiaensdr. Casteleyn (helft)Dirck Cornelisz Buyck, sluiswachter te DelfshavenDelfshaven, beneden de afrol aan de Schie benedendijks, een huis en erf strekkend van de straat oostwaarts tot het grondgebied van Delft (Z. het slop naar Rotterdam)28-07-1631
Adriaen Jacobsz Croondersteyn, te DelfshavenMathijs Claesz van der Horst en Cornelis Jansz Puyck, H-Geestmeesters van Rotterdamambacht van Schoonderloo, 7,5 hond land03-07-1600
Adriaen Jacobsz Croondersteyn, te DelfshavenPieter Willemsz, H. Geestmeester te RotterdamSchoonderloo, 1,5 morgen weiland11-09-1600
Adriaen Jacobsz Croondersteyn, te DelfshavenGhijsbrecht Gerritsz, rentmeester H. Geesthuis te Rotterdamambacht van Schoonderloo, 1,5 morgen land (W. de Coolsche weg)06-02-1601
Adriaen Jacobsz Jonge (heylich houtge)Jan van der PothVoorburg, huis en erf (Z. de herenweg)21-06-1599
Adriaen Jacobszoon Woertsman uit Oudeland van Ooltgensplaat, in het land van Overflakkee.Mr. Willem Cromstryen, advocaat voor de Hove van Holland.Overflakkee, Oudeland van Ooltgensplaat. Ten oosten de Groene weg, ten noorden de Lange weg, ten zuiden de Oudelanse dijk. ca. 41 gemeten land, waaronder 2 gemeten boomgaard en 3 gemeten weiland, met een huis, schuur, buyre, hovenkete, drie bergen en twee duivenkooien.01-03-1627
Adriaen Jansz van de Haer, meester-huistimmerman; Carel van der (de) Haer, makelaar; Egbert Gerritsz Backer (bakker?), getrouwd met Weyntge van de Haer, te samen voor hunzelf en als procuratie hebbende van Johannes de Leeuw, in huwelijk met Hester van de Haer; mitsgaders vervangende en instaande voor Frederick Castelaer, getrouwd met Neeltge van de Haer, wonende te Rotterdam, kinderen en de erfgenamen, onder benefitie van inventaris van Willemtie Karels, in haar leven weduwe wijlen Jan Adriaensz, meester-huistimmerman te Amsterdam.Franchoys van Rhoon, timmermans baas.Amsterdam, op de zuidzijde van de Lindegracht, van ouds genaamd De Zaturdaghs gangh, tussen de Kerkstraat en de Lindeboomskruisstraat, getekend met de letter "B", strekkende voor van de straat tot achter aan de Dwaersgang, 106 voeten land en 22 voeten breed, 7 woningen en erven met een bleekveld.24-06-1682
Adriaen Jansz van der Haer; Carel van der Haer; Egbert Gerritsz Backer (bakker?), getrouwd met Wyntie van der Haer; Johannis de Leeuw, getrouwd met Hester van der Haert, wonende te Amsterdam, voor zichzelf, mitsgaders vervangende en de rato caverende voor hun schoonbroer Fredrick Kastelaer, getrouwd met Neeltie van der Haer, wonende te Rotterdam, te samen erfgenamen onder benefitie van inventaris van Willemtie Carels, in haar leven weduwe van Jan Adriaensz, meester-huistimmerman, hun vader en moeder.Franchoys van RoyAmsterdam, op de zuidzijde van de Lindengracht, tussen de Kerkstraat en de (Lindenbooms Kruisstraat?) Lindendwarsstraat, huis en erf met zijn loods en betimmerte, tuin en de houttuin daarvoor, getekend met de letter A, aan de westzijde parceelen, getekend met de letter B, met een gemene muur.14-07-1681
Adriaen Pietersz en Neeltje Jansdr. te BerkelArien Ariensz, te BerkelBerkel (ambacht), 1) in de Kerkstraat, huis en erf, 2) op Groenecoop, 3 hond flodderland (baggerland)17-11-1625
Adriaen van der DoesWillem Pietersz, procureur-postulantRotterdam, Hoogstraat, het huis en erf genaamd "Engelenburch" vrij zonder iets daarop staande behalve de heer zijn recht, belendt aan de noordzijde de Hoogstraten en aan de zuidzijde de Haven21-06-1540
Adriaen Wittert en Mr. Hendrick van Erckel,advokaat voor den Hove van Utrecht, impetranten van voorschreve onwillig decreet en de gerequireerdes mitsgaders Anna Ramp, weduwe van Dirck Hermans; Hendrick Staets en Carel Dispontijn, getrouwd met Maria Anthonis, speciale gedaagdens.Johan de Mey, raad en de vroedschap in Rotterdam.IJsselmonde, ambachtsheerlijkheid van oost IJsselmonde met kasteele en verdere allodiale landen, gelegen in Z. Holland, schuin over Rotterdam, strekkende westwaarts tot Jacob Beuckelsens ambacht toe, eligeren van een dijkgrave en de hoogeheemraden, land groot 51 mergen binnen en buiten dijk; 1. 1/2 van west IJsselmonde gepothequert toekomende weduwe en erfgenamen van Jor. Christoffel van IJsselstein; 2. nog visserij gelegen voor Barendrecht in de wale, aan de zuidzijde ter halver diepte toe, groot en klein als Splinter van hargen; 3. nog een visserij binnen dijk in de Bosem en de kulkwateringe tot IJsselmonde van het kasteel tot de gemene landsmolen toe; 4. nog Voorn visserij, beginnende in het water voor Schoonderloo, strekkende neerwaarts voorbij de steden Schiedam, Briel tot in de zee toe, genaamd De Voorn Visserij, die verpacht is; 5. nog een eigen veer of overschepinge van IJsselmonde tot op het Cralingsche veer toe; 6. nog eigen wintkorenmolen, huis en erf mitsgader bogaard, staande en gelegen aan het westeinde van IJsselmonde, in pacht bij Dirck Theunis Molenaar; 7.nog een plantage van noteboomen staande aan de IJsselmondse westdijk, beginnende van de boomgaard van de korenmolen tot aan de Nieuwendijk; 8. ook alle willige pooten aan de voorschreve dijk aan de alle twee zijden; 9. kasteel en de stallinge, koetshuis en de woonhuis met een hofvijver en de visserij achter het kasteel; 10. nog een boomgaard en de kleine warande achter de kerk, groot 300 roeden met alles in, erfleen; 11. nog moet veilen de nombre van 51 mergen, 492 roeden allodiaal land onder jurisdictie van de voorschreve ambacht van oost IJsselmonde, belend ten oosten de kerkdijk, ten westen de Ridderkerkse en de Smeetlandse wateringe, ten midden de Smeetlandse dijk, en ten noorden de Nieuwendijk; 12. nog 18 morgen zomerland, gelegen buiten dijk, aan het westeinde van IJsselmonde, belend ten oosten de gemene landdijk, ten westen de kerk, ten zuiden de Nieuwedijk, en de noorden de korenmolen, waar van omtrent 7 1/2 mergen met schoone jongen 11 waren beplant; 13. nog enige akkerties met grienden, groot omtrent 100 roeden, gelegen bij de voorschreve korenmolen, buiten dijk; 14. nog 2 kulckkampen binnen dijk, een in de 19 hoeve van IJsselmonde, groot 225 roeden en de andere in de 20 hoeve, groot 150 roeden vrij en zonder belasting.04-07-1685
Adriaentge Cornelis, weduwe van wijlen Jan Andriesz in zijn leven bakker te SpijkenisseAdriaen Anthonisz Keijser, schout tot Spijkenisse4 gemeten en 45 roeden teelland gelegen in het nieuwe hongerland belent ten noorden desselfts lands dijk10-02-1651
Adriaentgen Jansdr Weduwe en boelhoudster van wijlen Jacob Corssn de Soete, wonend binnen de stad RotterdamCatharina Pietersdr van de Wilde, en Anna Pietersdr van de WildeRotterdam, Lombaertstraat, ten zuiden van de Turfmarktsteeg, strekkende van voor aan de straat tot achter in de Rotte, een huis genaamd "De Oude Man": Twee huisingen met erven, naast elkaar gelegen, inclusief de Bedstede, tafel, bank, 4 haardijzers, etc. etc.12-12-1633
Adriaentje Cornelisdr., de weduwe van Cornelis Lambrechtsz, molenaarAeltge Willemsdr., huisvrouw van Oloff Claesz, kuiper te RotterdamRotterdam, Lombardstraat, een huis met erf gelegen aan het Molenwerfpad05-01-1599
Adriana Cornelisdr, de weduwe van Jan Jacobsz molenaar, wonende te RotterdamGovert Jacobsz Strijenaer, bakker en Annetje Bartelmeusdr, weduwe wonende te RotterdamRotterdam, Lombardstraat, huis en erf (Z. Molenwerffweg, O. molenwerf, N. stadsvesten)07-10-1598
Adriana Cornelisdr., de weduwe van Cornelis Lambrechtsz, molenaar te RotterdamMr. Adriaen de Jong, procureur van het Hof van HollandRotterdam, achter in de Lombardstraat aan het Molenwerfpad, een huis met erf strekkend van het Molenwerfpad tot achter aan de sloot05-05-1599
Aechte Coppen Oelen, in de akte wordt haar naam ook vermeld als Aechte Anthonijs Hobijcxdr, wonende te Dordrecht, weduwe van Jacob Goel Heijnen zaliger, die weduwnaar is geweest van Anthonie Eerste zaligerCornelis Heijnricxsz, van Zierikzee, betreffende goed nr: 1 en 3; Anthonis Suijs, betreffende het goed nr: 2; Claes Pietersz, tinnegieter van Zierikzee, betreffende het goed nr: 3; Mr. Claes Bueckelaer, betreffende de goederen nr: 4, 5 en 6; IJeman Claes Heijnricsz, van Zierikzee (het heerschap van Burch), betreffende goed nr: 7; Jacob Claesz, betreffende goed nr: 8; Pieter Pietersz Couwenburch, betreffende het goed nr: 9; Jan Paets, betreffende het goed nr: 10; Jan Nachtegael, betreffende de goederen nr: 11 en 12Zierikzee in diens poortambacht, Weldamme, Een stuk weiland groot 3 gemet preter 10 roeden in Weldamme in Moerbekevanck in gebruik bij Jan Bouwman (is goed nr: 1); Zierikzee in diens poortambacht, Nobelpoort, Een weide met heer Gielis Jansz Trompers cappelrije gemeen, het deel zijnde 2 gemet 20 roeden ingebruik bij Jan Bouwman, het land ligt buiten de Nobelpoort (is goed nr: 2); Zierikzee in diens poortambacht, Aerthil, Een stuk korenland genoemd "Balenmeet" groot 1 1/2 gemet 95 roeden in Jeenissebevanck in het Aerthil, is gebaand bij Michiel Cornelisz warmoesman, is uit de pacht en ligt nu te driesch (is goed nr: 3); Zierikzee in diens poortambacht, Galgebevanck, Een stuk korenland groot 2 gemet 80 roeden in het Galgebevanck, is uit de huur en is gebruikt bij Michiel Cornelisz warmoesman per jaar de hoop (is goed nr: 4); Zierikzee in diens poortsambacht, Blockvanck, Een weide met Huijbrecht Pieter Hubrechtsz gemeen en Maijken Lourijs Jacob Ploijen weduwe het deel daarvan zijnde groot 1 gemet 120 roeden in het Blockvanck, in gebruikt geweest bij Pieter Gielisz nu in gebruik bij Heijn Cornelisz (is goed nr: 5); Zierikzee in diens poortambacht, Cattemeedebevanck, Een stuk land groot 3 gemet 75 roeden in gebruik bij Jan Huijgensz, pachter was Jan Bouwman, bij de westzijde van de weg in het Cattemeedebevanck (is goed nr: 6); Zierikzee in diens poortambacht, Noordschelleke, Een weiland groot 1 gemet 75 roeden in Noordschelleke, in gebruik bij Jan Bouwman het jaar de hoop (is goed nr: 7); Zierikzee in diens poortambacht, Zuidhavenpoort, Een ijdel of ledig erf daar een zoutkeet op gestaan heeft, de Zuidhavenpoort van Zierikzee daarvan ligt het land er buiten van; belendt in het zuiden Selke of Solleke, in het noorden de weg (is goed nr: 8); Zierikzee in diens poortambacht, Noordhavenpoort, 5 delen van een ledig erf daar het zesde deel competeert de erfgenamen van Anthonis eerste huisvrouw was van Jacop Goel Heijnenz, de Noordhavenpoort van Zierikzee het land ligt daarbuiten van, belendt in het oosten de Sellinghen en in het westen de straat (is goed nr: 9); Zierikzee, Zuidhavenpoort, Een huis met erf met in het zuiden de achterstraat en in het noorden de Heerstraat met de Haven, bij de Zuidhavenpoort bij de, met een Spijker daar naast en een poort of pat (is goed nr: 10); Zierikzee, Potstraat, Een huis in de Potstraat belast met een geestelijke erfpacht van 7 schellingen groten vlaams het jaar, belend in het zuiden de Heerstraat, strekkende noord af tot een water genoemd "De Vroen" (is goed nr: 11); Zierikzee, Potstraat, Een huis belast met 5 schellingen groten het jaar min 4 penningen ten behoeve van het kapittel van Zierikzee, belendt in het oosten het voornoemde huis (goed nr: 11) aan de noordzijde van de Potstraat (naast het huis in goed nr: 11 beschreven) en aan het zuiden de straat (is goed nr: 12); Kerkwerve, Moer, 8 gemet 50 roeden weiland gelegen in het vijfde deel van Kerkwerve in Zierikzee in het Moer in het Wannebevanck, binnen deze landmerken (is goed nr: 13)30-07-1541
Aechte Jacop Oel Heijnesz weduwe, de naam in de akte ook vermeld als Aechte Jacop Goel Heijnesz weduwe, en ook vermeld als Aechte Coppen Oelen weduweJan Herrij de Beaunoir, namens Mr. Hijpolites Jansz, advocaat voor het Hof van HollandDen Haag; De Plaats; een huis en erf genoemd "Die Sterre", staande aan De Plaats, belendt aan de westzijde het huis "Van den Draeck" toebehorende Jan Heijndricxsz secretaris, aan de oostzijde Cornelis van den Bronchorst, aan de zuidzijde De Plaats, aan de noordzijde de Stinksteeg05-03-1536
Aeff Pietersdr., de weduwe en boedelhoudster van Cornelis Cornelisz Broeder, te MedemblikJan Cornelisz BroederMedemblik, op 't Weytje, huis en erf (Z. en W. de heerstraat)15-01-1625
Aernout Aquoij, getrouwd met Haddewijna Visch, te Rotterdam; Pieternella Visch, bejaarde dochter , zuster van voornoemde Haddewijn, beiden dochters van wijlen Johannes Visch en Kleindochters van wijlen Hadewij Pieterssn te AmsterdamCarel Albersen, Schuitevoerder,Amsterdam, Haentje Noeckssteegh, bij de Warme straat, getekend Nr. 1: Huis en erf.12-09-1672
Aernout Aquoij, getrouwd met Haddewijna Visch, te Rotterdam; Pieternella Visch, bejaarde dochter , zuster van voornoemde Haddewijn, beiden dochters van wijlen Johannes Visch en Kleindochters van wijlen Hadewij Pieterssn te AmsterdamHendrick Pieterssen, HerbergierAmsterdam, Haentie Noeckssteegh, bij de Warme straat, getekend Nr. 2: Huis en erf.12-09-1672
vorige
12...12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in