gahetNA in het Nationaal Archief

Weg uit de collectie

Vervreemding

Wanneer archieven of archiefbescheiden die bij een archiefbewaarplaats in bewaring zijn gegeven om bepaalde redenen aan een andere partij worden overgedragen, wordt dat 'vervreemding' of 'dequisitie' genoemd.

In het verleden gaf een aantal gemeenten in Zuid-Holland de plaatselijke overheidsarchieven in bewaring bij het Nationaal Archief. Sinds 1995 worden deze archieven door het Nationaal Archief teruggegeven aan deze gemeenten.

Procedure

Wanneer een gemeente archieven terug wil hebben, moet zij een een officieel verzoekschrift indienen. Daarbij moet de gemeente duidelijk kunnen aantonen dat de archieven na de teruggave voldoende toegankelijk zullen blijven en duurzaam bewaard zullen worden.

Als het verzoek voor een teruggave van archief (vervreemding) is goedgekeurd, vindt de overdracht van het archiefmateriaal nog niet direct plaats. Er geldt een 'overgangstermijn' van twee maanden. Op die manier is er voor bezoekers voldoende tijd en gelegenheid om hun lopende archiefonderzoek af te kunnen maken. Na afloop van de periode van twee maanden, volgt de daadwerkelijke overdracht van het archief.

Overzicht vervreemdingen

Het Nationaal Archief heeft een overzicht gemaakt van de archieven die sinds juni 2002 door het Nationaal Archief aan diverse Zuid-Hollandse gemeenten in eigendom zijn overgedragen, ofwel: zijn vervreemd. We spreken in zo'n geval ook wel over dequisitie van archief.
Het overzicht is alfabetisch geordend op plaatsnaam, en bevat een verwijzing naar de huidige bewaarplaats.

Raadpleeg het 'Overzicht dequisities sinds 2002' (PDF, 133 kB).

Bekijk het overzicht met aankondigingen van de op stapel staande dequisities.

Andersoortige dequisities

Het komt soms ook voor dat andere archieven dan die van Zuid-Hollandse gemeenten door het Nationaal Archief worden vervreemd.

Bekijk overzichten van dergelijke dequisities:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in