gahetNA in het Nationaal Archief

Is er nog meer te vinden over de opvarende van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) die ik in de index heb gevonden?

Door een storing is het op dit moment niet mogelijk om archiefstukken te reserveren. In de studiezaal van het Nationaal Archief kunnen archiefstukken via de balie worden gereserveerd.

In de index van VOC-opvarenden vindt u alle persoonlijke gegevens die er over de gezochte persoon bekend zijn. Op de originele pagina van het scheepssoldijboek kunt u wel meer informatie vinden over zijn loopbaan. U kunt via de bronverwijzing in de index een scan van het scheepssoldijboek bestellen.

Er bestaat ook een index op de overgekomen brieven en papieren van de VOC. Deze vindt u op www.tanap.nl. U kunt de gezochte naam op deze site als zoekterm gebruiken. Wanneer u iets vindt, is dat echter wel een toevalstreffer.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in