Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bestuur van Het Genootschap voor het Nationaal Archief

Loek Hermans, voorzitter

Drs. Loek Hermans is een Nederlands VVD-politicus en bestuurder. Hij was lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, burgemeester van Zwolle, Commissaris van de Koningin van Friesland en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Kok II. Sinds 2007 is Hermans lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Paul Brood, secretaris

Dr. Paul Brood is senior medewerker Publicaties en openbaarheidsadviseur van het Nationaal Archief en de liaison tussen het Nationaal Archief en Het Genootschap. Paul Brood is verantwoordelijk voor alle publicaties voor het brede publiek.

Karla Peijs, bestuurslid

Drs. Karla Peijs is CDA-politicus en was minister van Verkeer en Waterstaat, lid van de Provinciale Staten van Utrecht en van het Europees Parlement. Tot 1 maart 2013 was ze Commissaris van de Koningin in Zeeland. Momenteel is ze onder meer lid van de Raad van Toezicht van de ANWB en voorzitter van Veilig Verkeer Nederland.

Pim Waldeck, bestuurslid

Mr Pieter Willem (Pim) Waldeck is oud-diplomaat. Hij diende in Moskou, Bangkok (UN-ESCAP), Kairo, Brussel (EU) en afwisselend in verschillende functies in Den Haag, waaronder die van Chef van de Directie Voorlichting & Communicatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn laatste functie was Nederlands Ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk (2007-2012).

Elly Plooij, bestuurslid

Dr. Elly Plooij is VVD-politicus en was 10 jaar lid van het Europees Parlement. Momenteel is zij bestuurder en toezichthouder en is zij o.a. lid van de  Adviesraad Internationale Vraagstukken van de Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en van de Stelselraad voor eHerkenning. Ze is opgeleid als psycholoog en gepromoveerd op hersenonderzoek.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen geen vergoeding.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in