Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Giften en donaties

U kunt Het Genootschap voor het Nationaal Archief ook steunen met een gift. Schenken aan cultuur is fiscaal extra aantrekkelijk, met name de periodieke gift. Dankzij de Geefwet zijn periodieke schenkingen aan een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals Het Genootschap voor het Nationaal Archief, voor 125% aftrekbaar van de belasting.

Hoe werkt de periodieke gift

Het voordeel voor u zit in de hoogte van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting bij (periodieke) giften. U mag uw gift namelijk met een zogenaamde multiplier van 125% verhogen, voordat u dit bedrag voor de belastingaftrek opgeeft. Als uw gift in een kalenderjaar tussen 1% en 10% van uw verzamelinkomen ligt en minimaal €60 bedraagt, dan is uw schenking fiscaal aftrekbaar. De extra aftrek geldt voor een maximum aan giften van €5000 per jaar. Indien u jaarlijks meer dan €5000 schenkt, dan is ook dit extra bedrag aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier. De multiplier is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s.

Rekenvoorbeeld

Stel, u schenkt €1000 per jaar aan Het Genootschap voor het Nationaal Archief. Dan mag u dit bedrag verhogen tot 125%, dus tot €1250, voordat u het aftrekt van de inkomstenbelasting. Valt u in het toptarief van 52%? Dan krijgt u van iedere geschonken €1000 maar liefst €650 van de fiscus terug (52% van €1250). Een gift van €1000 kost u dan nog maar €350 (zonder multiplier €480). U kunt er dus ook voor kiezen het extra fiscale voordeel van €250 aan Het Genootschap te schenken, zonder dat het u iets extra’s kost.

Notariële akte niet meer nodig

Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer nodig om een periodieke gift vast te leggen in een notariële akte.

Eenmalige gift

Een eenmalige donatie is beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis dat hoger is dan 1% (tot maximaal 10%) van uw verzamelinkomen, komt voor aftrek in aanmerking.

Aftrek bedrijfsgiften

Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10%, liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van €100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 150%, tot een maximum van €5000 per jaar. Er kan maximaal €2500 extra in aftrek worden gebracht.

Neemt u gerust contact op om de mogelijkheden van een schenken te bespreken met Astrid Hertog via astrid.hertog@nationaalarchief.nl of 070-3315430. U kunt ook contact opnemen met de Belastingtelefoon.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in