gahetNA in the National Archives

Koloniaal en Handelsverleden

Hoofdfoto

Koloniaal en handelsverleden Koloniaal en handelsverleden

Ontdek in de archieven het roemruchte verleden van Nederland dat in de Gouden Eeuw als handelsmacht de wereldzeeën beheerst. De lucratieve graan-, zout- en houthandel in het Oostzeegebied is het fundament voor de rijkdom van de Nederlanden. In 1602 ziet de Verenigde Oost-Indische Compagnie het licht. De Staten-Generaal verlenen de Compagnie het alleenrecht om in het gebied tussen Kaap de Goede Hoop en Kaap Hoorn handel te drijven. In twee eeuwen bouwt de onderneming een indrukwekkend handels- en koloniaal imperium op. Oost-Indiëvaarders verschepen kostbare ladingen peper, nootmuskaat en foelie, tabak, koffie en thee, maar ook textiel, opium en porselein. In 1621 wordt de West-Indische Compagnie opgericht die het recht van kaapvaart krijgt. Later speelt de WIC een rol in de slavenhandel en West-Indische koloniën.

Foto

  • Kaart van Amboina/Ambon, Indonesië
  • Tekening in aanzicht van de berg Rinkit bij Panaroekan.
  • "Caarte van t casteel de Mina met syn omleggende dorpen riuieren clippen en droo…
  • "Caarte van t casteel de Mina met syn omleggende dorpen riuieren clippen en droo…
  • Kaart van Straat Malakka en nabij gelegen eilanden.
  • Gezicht op het weglopersdorp Mi Sa Lasi (Suriname)

Achtergrond - Artikelen en onderzoeksgidsen

Zoekwolk

Belangrijke zoektermen

VOC, Batavia, Japan, Coende Ruyter, Kaapstad

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in