Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Persoon

Verzet in Nederland

Het verzet in Nederland is de verzamelnaam voor alle personen en groeperingen die in 1940-1945 op de een of andere manier weerstand boden aan de Duitse bezetter. Er zijn verschillende vormen van verzet te onderscheiden: passief tegenover actief; openlijk tegenover ondergronds; gewelddadig tegenover niet-gewelddadig.

Passagierslijsten

Passagierslijsten kunnen een mooie bron zijn voor genealogisch onderzoek. Helaas zijn ze slechts sporadisch bewaard gebleven. Deze lijsten horen thuis in de archieven van de scheepvaartmaatschappijen maar de meeste daarvan hebben de tand des tijds niet doorstaan of zijn niet toegankelijk. 

Mijn Duitse vader die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland gelegerd was

Naar schatting zijn er in Nederland in en na de Tweede Wereldoorlog ongeveer 14.000 kinderen voortgekomen uit relaties tussen Nederlandse vrouwen en meisjes en Duitse militairen. Ongeveer 5.000 tot 6.000 van hen werden geboren in speciaal daarvoor ingerichte Duitse klinieken. Geboorteaktes werden opgemaakt door de Duitse burgerlijke stand.

Inzage in beperkt openbaar archief

Het overgrote deel van de archieven die in het Nationaal Archief worden bewaard is volledig openbaar en daarmee zonder meer ter inzage op de studiezaal. Een klein deel van de archieven is echter nog niet of beperkt openbaar. Wanneer een archiefstuk beperkt openbaar is, staat dat vermeld in de archiefinventaris op www.gahetna.nl onder de aanwijzingen voor de gebruiker.

Engelandvaarders

Na de capitulatie van Nederland op 14 mei 1940 maakten een groot aantal Nederlanders plannen om zich bij de Koningin in Engeland te voegen met de bedoeling een persoonlijke bijdrage te leveren aan de geallieerde oorlogsvoering. Tussen 14 mei 1940 en 6 juni 1944 (D-Day) wisten 1700 van hen het door de vijand bezette gebied daadwerkelijk te verlaten, ruim 1600 mannen en 48 vrouwen.

Naamsverandering of naamsaanneming

Wanneer u op zoek bent naar stukken over het aannemen en wijzigen van de geslachtsnaam, ook achternaam of familienaam genoemd, kunt u gebruik maken van de collectie van het Nationaal Archief.

Oorlogsgetroffenen: joodse slachtoffers

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er naar schatting vijf á zes miljoen Europese joden door Nazi-Duitsland om het leven gebracht. Ook van de joodse gemeenschap in Nederland overleefde het grootste deel het niet.

Oorlogsgetroffenen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meerdere bevolkingsgroepen in Nederland blootgestaan aan vervolging. Over Bij het Nationaal Archief kunt u informatie vinden over de vervolging van joden en de vervolging van Sinti en Roma. In de onderstaande onderzoeksgidsen vindt u meer informatie:

Oorlogsgetroffenen: Sinti en Roma slachtoffers

Bij het Nationaal Archief bevindt zich het archief van de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma (archiefinventaris 2.25.44). Deze Stichting werd in het jaar 2000 in het leven geroepen om dertig miljoen gulden te verdelen onder Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan vervolging hadden blootgestaan.

Personen in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Zuid-Holland voor 1811

Hoe ga ik te werk?

De scans van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Zuid-Holland staan online. Voor de doop- en trouwboeken zijn er voor de periode 1695-1812 districtklappers op naam. Die klappers verwijzen dan naar een plaats en datum. Mocht u andere gegevens zoeken, of al een plaats en datum weten, dan kunt u stap 1 t/m 3 overslaan.

Termen:

vorige
1 2 3 4
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in