gahetNA in het Nationaal Archief

Cadsu II-dossiers

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werden in de Bondsrepubliek Duitsland twee zogenaamde 'Wiedergutmachungs'-wetten uitgevaardigd. Deze wetten, het Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) en het Bundesentschädigingsgesetz (BEG), maakten het voor vervolgingsslachtoffers van de nazi's mogelijk om vergoeding te krijgen voor de geleden materiële en immateriële schade.
Om de schadevergoedingen in Nederland toe te kennen, werd in 1959 het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade Uitkeringen (CADSU) in het leven geroepen. Eind 1965 waren bijna alle ruim 60.000 aanvragen afgewikkeld.

Van iedereen die bij het CADSU een verzoek tot een uitkering heeft aangevraagd, is een dossier bewaard gebleven. In deze dossiers bevinden zich de aanvraag, de beoordeling en bewijzen van betaling. Deze dossiers zijn beperkt openbaar en mogen alleen worden ingezien door de persoon over wie het dossier gaat, of met uitdrukkelijke toestemming van deze persoon. Ook wanneer kan worden aangetoond dat de betrokken persoon is overleden, kan inzage worden gegeven.

Hoe ga ik te werk?

Wilt u weten of u in de jaren zestig een uitkering van het CADSU hebt ontvangen of wilt u een kopie van uw dossier thuis gestuurd krijgen? Dan kunt u daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij het Nationaal Archief. In dit verzoek dient u uw volledige naam en geboortedatum te vermelden en of u wel of niet een kopie van het dossier wilt ontvangen. Het verzoek moet ook door u ondertekend zijn. Bij het verzoek dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Dit om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

De maximale behandeltermijn van uw verzoek is zes weken. Binnen deze periode wordt uitgezocht of er op uw naam een dossier aanwezig is in het archief van het CADSU. Wanneer dit het geval is, en u aangegeven hebt een kopie te willen ontvangen, zal aan u een kopie van het dossier worden toegezonden. Hieraan zijn kopie-, administratie- en verzendkosten verbonden. Afhankelijk van de omvang van het dossier zullen de kosten tussen de vijftien en de twintig euro bedragen. Wanneer u geen kopie wenst te onvangen, krijgt u van ons alleen bericht over de aanwezigheid van uw dossier. Ook wanneer er geen dossier is aangetroffen, ontvangt u daarvan bericht.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in