gahetNA in the National Archives

Echtscheidingsvonnissen

Het Nationaal Archief beheert de archieven van de arrondissementsrechtbanken in de provincie Zuid-Holland: Den Haag, Rotterdam en Dordrecht.

Periode

Voor echtscheidingsvonnissen recenter dan 1989 moet u in alle gevallen contact opnemen met de rechtbank.

 • Wanneer het door u gezochte vonnis is uitgesproken vóór 1980 door de rechtbank te Den Haag, Rotterdam of Dordrecht, kunt u een kopie van vonnis opvragen bij het Nationaal Archief.
 • Dat geldt voor de rechtbanken van Rotterdam en Dordrecht ook voor de periode 1980-1989.
 • Let op: voor Den Haag moet u voor de periode 1980-1989 bij de rechtbank zijn.
 • Voor echtscheidingsvonnissen ouder dan 75 jaar zie hieronder.

Hoe ga ik te werk?

U kunt uw verzoek om een kopie van het echtscheidingsvonnis richten aan het Nationaal Archief. Dat kan aan het postadres, maar ook per e-mail naar info@nationaalarchief.nl. Binnen maximaal 4-6 weken kunt u de kopie verwachten, vooropgesteld dat aan onderstaande 6 voorwaarden voldaan is. De kosten zijn: € 16,75 (basisbedrag) plus 0,30 per fotokopie per pagina. U krijgt een factuur.

In uw verzoek dient u de volgende gegevens te vermelden:

 1. Naam met volledige voornamen van u en uw voormalige echtgenoot/echtgenote
 2. De rechtbank waar het vonnis is uitgesproken
 3. De datum waarop het vonnis is uitgesproken
 4. Uw postadres
 5. Een kopie van uw legitimatiebewijs als bijlage
 6. Een korte motivering voor uw verzoek. Wij maken u erop attent dat u uitsluitend een kopie van het vonnis kunt krijgen als u het nodig heeft ten behoeve van een gerechtelijke procedure of andersoortige officiële aanvraag (bijvoorbeeld toekenning nabestaandenpensioen).

Let op: de datum van het echtscheidingsvonnis is niet hetzelfde als uw officiële echtscheidingsdatum (= datum van inschrijving bij de burgerlijke stand). Om het vonnis van een echtscheiding te kunnen terugvinden heeft de medewerker van het Nationaal Archief de vonnisdatum nodig. Wanneer u de verkeerde datum doorgeeft, zal het Nationaal Archief u vragen om alsnog de goede vonnisdatum aan te leveren. Bovendien worden er dan in dat geval onderzoekskosten in rekening gebracht.

Hoe kom ik aan de juiste vonnisdatum?

De juiste datum van het vonnis vindt u op uw echtscheidingsakte. Deze akte kunt u opvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd. Let op: een echtscheidingsakte is niet hetzelfde als de inschrijving van de echtscheiding op uw trouwakte! Op de echtscheidingsakte staat vermeld welke rechtbank het vonnis heeft uitgesproken en op welke datum dat is gebeurd.

Zijn bij het Nationaal Archief ook echtscheidingsconvenanten op te vragen?

Voordat de archieven van rechtbanken aan het Nationaal Archief worden overgedragen, worden zij geschoond. Daarbij worden alle documenten, die wettelijk niet bewaard hoeven te worden, vernietigd. Dit geldt ook voor echtscheidingsconvenanten. Deze worden niet bewaard en zijn daarom bij het Nationaal Archief niet op te vragen. Het Nationaal Archief kan geen informatie geven of en zo ja waar een convenant elders nog zou kunnen berusten.

Zijn bij het Nationaal Archief de huwelijkse voorwaarden op te vragen?

Huwelijkse voorwaarden worden opgesteld door een notaris, niet door de rechtbank. De huwelijkse voorwaarden bevinden zich dan ook in het archief van de notaris die deze voorwaarden heeft opgesteld, of in het archief van zijn opvolger. Hoe u notariële stukken kunt terugvinden, kunt u nalezen in de onderzoeksgids: Ik zoek een notariële akte.

Is er nog iets terug te vinden over de voogdijregeling en de vastgestelde alimentatie?

Wanneer de rechtbank bij uw echtscheiding uitspraak heeft gedaan over voogdij en/of alimentatie zijn deze stukken terug te vinden in het archief van de rechtbank. Soms staat deze uitspraak vermeld in het echtscheidingsvonnis, soms is er een aparte uitspraak gedaan. Geeft u in uw verzoek aan dat u ook in deze informatie geïnteresseerd bent. Wanneer u dit niet aangeeft, gaat de medewerker van het Nationaal Archief alleen op zoek naar het echtscheidingsvonnis.

Echtscheidingsvonnissen Zuid-Holland ouder dan 75 jaar

Bovenstaande procedure geldt alleen voor echtscheidingsvonnissen jonger dan 75 jaar. Bent u geïnteresseerd in een echtscheidingsvonnis van 75 jaar of ouder, dus - anno 2013 - in een vonnis van vóór 1939? Dan zijn er twee mogelijkheden:

 • U kunt zelf onderzoek komen doen in de studiezaal van het Nationaal Archief.
 • U kunt vragen aan het Nationaal Archief om het onderzoek tegen betaling voor u te doen.

Let op: het archief Arrondissementsrechtbank Den Haag 1838-1940 is in de oorlog grotendeels verloren gegaan: alleen de strafzaken zijn bewaard gebleven. De echtscheidingsvonnissen zijn er dus niet meer.

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in